კონტაქტი

ტელეფონი:
  • (+99532) 220 30 00
ფაქსი:
  • (+99532) 243 34 04
ელ-ფოსტა:
  • info@paybox.ge
მისამართი:
  • თბილისი, უზნაძის 37